• Genel

Modele przywództwa politycznego w polsce i unii europejskiej

9. partie protestu w niemczech. W la recherche Spock kryterium wyróżniającego, [w:] partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, Funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, Pod rouge. A. Pacześniak, M. Wincławskiej, Toruń 2013, p. 83-104; 1. W kierunku Nowej Europejskiej Polityki sąsiedztwa unii europejskiej, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, Nr 10, s. 381-396, DOI: 10.14746/rie. 2016.10.24; 15. Socjaldemokracja w Polsce, Czechach i na Węgrzech po 1989 r. Analiza porównawcza aktualnej pozycji, [w:] Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, Pod Red.

E. Nowak, R. Riedla, Lublin 2010, p. 394-402; 4. Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie Polityki bezpieczeństwa w Polsce, “Przegląd Politologiczny” 2015, Nr 2, SS. 59-73; 21. Wpływ instytucjonalizacji partII Politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do Integracji Europejskiej [w:] FENOMEN Szwajcarii wobec unii europejskiej. Przyczyny je skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, Pod rouge. B.

Wiśniewskiej-PA, Warszawa 2009, p. 45-64. 2. Perspektywy finansowe unii europejskiej, [w:] Polityki Europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, Pod rouge. A. Nitszke, Kraków 2015, art. 9-22 12.

Modèle organizacyjny partII Politycznych w państwach federalnych. Analiza porównawcza na przykładzie państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Autriche), [w:] partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy Rozwoju, organizacji i funkcjonowania, Pod rouge. M. Wincławskiej, Toruń 2013, art. 407-433; 7. Przywództwo polityczne w unii europejskiej-traktaty i Praktyka, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na Świecie, Pod rouge. M. Hartlińskiego, Olsztyn 2013, p. 291-321; 16. System partyjny Cypru, [w:] Systemy partyjne państw unii europejskiej, Pod Red.

B. Kosowskiej-Gąstoł, Cracovie 2010, p. 55-69;. 4. Włodzimomir Aleksander Czerkawski, [w:] Księga jubileuszowa Nauk Politycznych, Pod Red. A. Zięby, Kraków 2015, art. 55-69 2.

(wspólnie z A. Porębskim) R. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2014, “Politeja” 2015, nr 39, SS. 415-422; 6. Niemcy jako Państwo partyjne – idée i Praktyka ustrojowa, “Athenaeum” 2012, Nr 35, p. 131-155; 5. Szwajcarska Partia Ludowa a Polityka zagraniczna Szwajcarii, [w:] Naturalnie neutralna.

Sipariş Formu:

Benzer Ürünler...